Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5v2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco5v2

Phần 1: Khai báo máy chấm công vào phần mềm chấm công

⇒ Máy chấm công (1) Khai báo máy chấm công (2).

khai-bao-may-cham-cong

Thêm mới (3) ⇒ Tên máy (4): MAYCHAMCONG (Khách hàng có thể đặt tên tùy ý)⇒ Kiểu kết nối (5): Kết nối TCP/IP ⇒ Loại máy (6): Màn hình TFT ⇒ Địa chỉ ip (7): Nhập địa chỉ ip của máy chấm công ⇒ Bấm lưu (8) ⇒ Bấm hình chìa khóa để đăng ký (9).

⇒ Kết nối (10) ⇒ Điền số đăng ký vào phần mềm (11) ⇒ Đăng ký (12).

Phần 2: Khai báo nhân viên mới.

Bước 1: Đăng ký nhân viên (trên máy chấm công vân tay).

Bước 2: Tải nhân viên về máy tính.

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Từ MCC–>PC (5).

⇒ Duyệt từ máy chấm công (6) ⇒ Tích vào ô Tải vân tay (7) ⇒ Cập nhật (8).

⇒ Tiếp (9).

Bước 3: Nhập tên nhân viên và chuyển vào công ty (phòng ban).

⇒ Dữ liệu (1) ⇒ Quản lý nhân viên (2).

⇒ Danh sách nhân viên mới (3) ⇒ Chọn nhân viên cần sửa tên (4) ⇒ Điền tên nhân viên (5) ⇒ Điền tên chấm công (6) ⇒ Lưu (7).

⇒ Chọn nhân viên cần chuyển vào công ty (1) ⇒ Chọn chuyển nhân viên (2) ⇒ Chọn công ty (3) ⇒ Đồng ý (4).

Bước 4: Tải nhân viên lên máy chấm công

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Từ PC–>MCC (5)

⇒ Công ty (6) ⇒ Chọn tất cả (7) ⇒ Chuyển xuống (8) ⇒ Tải lên máy chấm công (9).

Bước 5: Gán ca cho nhân viên

⇒ Chấm công (1) ⇒ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ Chọn nhân viên (4) ⇒ Lịch trình vào ra: Hanh chinh (5) ⇒ Lịch trình làm việc: Hanh chinh (6) ⇒ Lưu sắp xếp (7).

Phần 3: Tính công cho nhân viên

Bước 1 Tải dữ liệu chấm công từ Máy chấm công về Máy tính

⇒ Máy chấm công (1) ⇒ Kết nối máy chấm công (2).

⇒ Chọn máy chấm công (3) ⇒ Kết nối (4).

⇒ Tải dữ liệu chấm công (5).

⇒ Tải về máy tính (6) ⇒ Tiếp (7).

Bước 2: Tính Công

1. Chỉ xem giờ chấm công

⇒ Báo biểu (1) ⇒ Giờ chấm công (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ chọn nhân viên (4) ⇒ Chọn ngày cần tính (5) ⇒ Cập nhật (6) ⇒ Excel (7).

2. Tính công chi tiết

⇒ Báo biểu (1) ⇒ Tính công và in báo biểu (2).

⇒ Công ty (3) ⇒ chọn nhân viên (4) ⇒ Chọn ngày cần tính (5) ⇒ Tính công (6) ⇒ Chọn Excel để xuất (7).

Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm, quý khách vui lòng để lại bình luận ngay phía dưới hoặc gọi đến 077 6666 930 (Kỹ thuật), 0869 223 210 (Bán hàng) để đội ngũ chuyên viên của Camera Lê Tuấn sẽ giúp quý khách giải đáp những vấn đề đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Main Menu