Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TicoH

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ticoh

Phần mềm chấm công Ticoh sử dụng phiên bản Access giúp cho việc cài đặt hay xử lý phần mềm chấm công nhanh chóng, tiện lợi, dung lượng nhẹ chỉ từ 20mb. Đáp ứng nhu cầu tính công cho nhân viên. Sau đây mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm chấm công Ticoh.

Phần 1: Khai báo nhân viên.

Bước 1: Đăng ký nhân viên.

 • Đăng ký dấu vân tay cho nhân viên. Các bạn thực hiện trên máy chấm công.

Bước 2: Tải nhân viên về máy tính

 • Máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu ⇒ Tải nhân viên về máy tính ⇒ Duyệt từ máy chấm công ⇒ Tải về.
Bước 2: Tải nhân viền về máy tính

Bước 2: Tải nhân viền về máy tính

Bước 3: Chỉnh sửa tên nhân viên và chuyển vào công ty (phòng ban).

3.1 Sửa tên nhân viên
 • Nhân viên ⇒ Quản lý nhân viên ⇒ Danh sách nhân viên mới ⇒ Chọn nhân viên cần sửa ⇒ Nhập tên nhân viên (viết tên đầy đủ, có dấu) ⇒ Tên chấm công (viết ngắn gọn, không dấu) ⇒ Lưu.
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin nhân viên

3.2 Chuyển nhân viên vào phòng ban (Công ty)
 • Tích chọn nhân viên cần chuyển phòng ban ⇒ Chuyển phòng ban ⇒ Chọn phòng ban cần đến ⇒ Đồng ý.
Bước 3: Chuyển nhân viên vào phòng ban Công Ty

Bước 3: Chuyển nhân viên vào phòng ban công ty

Bước 4: Gán ca cho nhân viên

 • Chấm công ⇒ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên ⇒ Danh sách nhân viên mới ⇒ Tích chọn vào ô trước tên nhân cần sắp xếp (có thể click chuột phải ⇒ chọn tất cả)
  • ⇒ Chọn LỊCH TRÌNH VÀO RA   : Hanh Chinh;
  • ⇒ Chọn LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC: Hanh Chinh;
  • ⇒ Lưu sắp xếp.
Bước 4: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Bước 4: Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

Phần 2: Tính công cho nhân viên.

Bước 1: Tải dữ liệu chấm công

 • Máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu ⇒ Tải dữ liệu chấm công ⇒ Tích chọn tên máy chấm công ⇒ Chọn thời gian cần tải (chọn tất cả) ⇒ Tải về.
Bước 1: Tải dữ liệu chấm công

Bước 1: Tải dữ liệu chấm công

Bước 2: Tính công

 • Báo biểu ⇒ Tính công và in báo biểu ⇒ Chọn công ty (Hoặc danh sách nhân viên mới) ⇒ Chọn nhân viên ⇒ Chọn ngày/tháng/năm bắt đầu ⇒ Chọn ngày/tháng/năm kết thúc ⇒ Tính công ⇒ Báo cáo ⇒ Chọn file excel cần xem.
Bước 2: Tính công cho nhân viên

Bước 2: Tính công cho nhân viên

Bước 2: Xem giờ chấm công

 • Báo biểu ⇒ Giờ chấm công ⇒ Chọn công ty (Hoặc danh sách nhân viên mới) ⇒ Chọn nhân viên ⇒ chọn ngày/tháng/năm bắt đầu ⇒ chọn ngày/tháng/năm kết thúc ⇒ Cập nhật ⇒ Xuất Excel.
Bước 2: Xem giờ chấm công cho nhân viên

Bước 2: Xem giờ chấm công cho nhân viên

Mọi thắc mắc về phần mềm chấm công Ticoh. Quý khách vui lòng để lại bình luận ngay phía dưới hoặc Zalo: 0869.223.210077.6666.930 để đội ngũ chuyên viên của Vi Tính Lê Tuấn sẽ giúp quý khách giải đáp những vấn đề nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Main Menu